Asociația pentru Educații Nonformale ,,D’ACCORD’’

Asociația pentru Educații Nonformale ,,D’ACCORD’’ derulează proiecte și acțiuni de sprijinire, informare și reprezentare a elevilor, tinerilor și adulților, utilizând cele mai diverse metode nonformale. Scopul ONG-ului nostru este: formarea, modernizarea și diseminarea unei noi dimensiuni în domeniile atitudinal, valoric, profesional și de acțiune a personalității umane cu ajutorul educației nonformale, corelată sau nu cu alte tipuri de educație, dimensiune care să ducă la o mai bună integrare profesională, educațională și socială.

Elaborarea / implementarea de proiecte

Elaborarea și implementarea de proiecte, în principal europene, în cele mai diverse domenii: mediu, comunicare verbală și nonverbală, democrație si cetățenie activă, sport și activități recreative, media, turism, cultură si civilizație națională, transfrontalieră, internațională,

Elaborarea de strategii

Elaborarea de strategii, stimularea initiațivelor, a motivării în alegerea carierei cu scopul de a dezvolta abilitățile și competențele necesare în dezvoltarea profesională personalizată, individualizată; Celebrarea unor evenimente și personalități din sfera largă a educației

Organizarea de cursuri

Organizarea de cursuri de formare / inițiere / calificare / specializare în vederea integrării pe o piață a muncii flexibilă și incluzivă; Elaborarea și editarea de cărți, ghiduri, reviste, ziare, foi volante, materiale informative, destinate educației nonformale, corelată sau nu cu alte tipuri de educație;

Derularea de acțiuni

Desfășurarea unor acțiuni referitoare la înnoirea sistemului nonformal existent, prin diversificarea oportunităților, a mijloacelor de sprijin, a modalităților de învațare și exprimare, de promovare a complementarității în educație.

Organizarea de campanii

Organizarea de campanii în vederea conștientizării și sensibilizării opiniei publice în domenii ca: sănătate, cetățenie, mediu, sport, cultură și civilizație etc

Acțiuni de prevenire

Realizarea unor acțiuni de prevenire și eliminare a așa-ziselor ,,vicii fără frontieră” (consumul de alcool/ droguri, fumatul etc.); Crearea și/sau sprijinirea înființării unor lăcașuri de tipul: centre de loisir, tabere de creație, universități populare, tabere de vară etc, conform legii