Arhivă categorie Uncategorized

Dialogul generatiilor

Sâmbătă, 18.07.2020, ora 10:30, în Portul Turistic din Corabia, Olt, a fost lansat proiectul ,,DIALOGUL GENERAȚIILOR”; Programul ,,Corpul European de Solidaritate”; Nr.de referință: 2020 -1-RO01-ESC31-07972, Grant: 6888.00 EURO;

Beneficiar:-Asociația pentru Educații Nonformale,,D’ACCORD’’-Corabia, Olt –www.daccord.roColaboratori: Primăria CORABIA www.primariacorabia.roLiceul Tehnologic DANUBIUS Corabia. https://colegiultehnicdanubius.webnode.ro/

Discriminarea, pe diferite criterii, problema neînțelegerii, a nonarmoniei în ceea ce privește dialogul intergenerațional,lipsa cunoașterii și a respectului pentru patrimoniul cultural imaterial nu sunt singurele provocări întâlnite în oricare dintre comunități. Adăugăm la acestea inexistența motivației tinerilor de a se implica în activități care presupun lucrul în comun cu seniorii, absența interesului tinerilor de a valorifica experiența de viață a acestora și nonacceptarea preluării/învățării de la vârstnici.

Involvement for Diversity

Intre 06.11.2022 si 12.11.2022 s-a derulat Mobilitatea din proiectul,,Involvement for Diversity”; Programul ERASMUS+; Nr. de referință:2019-3-RO01-KA105-078116, finanțat din fondurile puse la dispoziție de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.